Quangong Machinery Co.,Ltd.

Địa chỉ:: Taoyuan Industrial Zone, Fengzhou, Quanzhou City, Fujian Province.
Liên hệ: Jessica Chan (Quản lí bán hàng nước ngoài)
Tel.: +86-595-86799299
Fax: +86-595-86799557
Email: overseas@qzmachine.com
Facebook: Qgm Quangong Machinery Qgm
Skype: qgm-overseas

Quangong Machinery Co.,Ltd.